MOTIE VAN WANTROUWEN

12 JAAR WANBELEID MOET STOPPEN!

De energiecrisis, de explosieve toename voedselbanken, het immigratiebeleid, het tekort aan zorgpersoneel en bedden, de chaos op Schiphol, onopgeloste waterschade in Limburg, de inmenging van Brussel, de chaos bij jeugdzorg, het schenden van de grondrechten, 1675 verdwenen kinderen, de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, het onteigenen, de chaos bij UWV, de inmenging van het WEF, Marks Nokia-affaire, Hugo’s appjes-affaire, de D66 Me2 affaire, verwaarloosde ouderen, onopgeloste schade in Groningen, te hoge benzine- en dieselprijzen, een tekort aan huizen, armoede. Dit en meer!

LEUGEN OP LEUGEN

Bij het bereiken van 100.000 handtekeningen, met betrekking tot de actie MOTIE VAN WANTROUWEN, sluit ik me aan bij de procedure die zal worden opgestart.

Organisatie Nederland in Verzet zal de kosten voor deze procedure op zich nemen. #motievanwantrouwen #steunbetuiging

 

KABINET RUTTE IV MOET STOPPEN!!!


  • Slechts 1 verklaring per persoon is toegestaan.
  • Ik ben op de hoogte van het feit dat dit geen gebruikelijke procedure is. Ik ben me er echter ook van bewust dat de situatie waarin Nederland zich op dit moment bevindt zo uniek en kritiek is dat ik het als mijn burgerplicht zie in te grijpen daar waar wellicht mogelijk.
  • Sinds 25 mei 2018 hebben alle bedrijven en organisaties binnen de EER (de Europese Economische Ruimte) met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te maken. Deze verordening zorgt ervoor dat persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt.