De strijd tegen de overheid

De strijd tegen de overheid

Een nieuwe tactiek van de gemeente Amsterdam is in werking getreden. 

Koffie drinken op persoonlijke titel keihard met politie geweld de kop in drukken is niet gelukt. Duizenden mensen door Amsterdam laten lopen en gemanipuleerde cijfers naar de pers lekken mislukte. De beelden spraken voor zich. Een linie op 2-1-22 neerzetten, de boel kapot willen slaan en vervolgens na wereldwijde kritiek met een kop koffie excuses aanbieden werkte ook niet. Dan maar kijken of we ze financieel kunnen stoppen. Helaas gemeente Amsterdam, volgers van Regime Rutte, Nederland in Verzet is niet te stoppen! Wekelijks groeien al onze social media kanalen. Opgeven is geen optie. OpRutte! Wij eisen ander beleid.

Rutte & Kaag uit Den Haag! En meer dan dat…

Eerst maar weer eens een advocaat inzetten tegen WEF lid Vemke Valsema en haar dienders.

AANKONDIGING DWANGSOM

Op vrijdagmiddag 22 juli 2022 rond 16.00u ontving ik in app bericht met daarin een dwangsom van €1000,- per trekker boete >5 op 23 juli 2022 op de Dam in Amsterdam.

Lees hier mijn schriftelijke bezwaarschrift:

Geachte mevrouw van Oord,

naar aanleiding van uw schrijven hierbij mijn reactie/toelichting:

1 - In mijn aanmelding + tijdens mijn contact met politie regime medewerker Dhr Dobbelsteen alsmede regime medewerker Dhr Piepelenbos (app en telefonisch) heb ik aangegeven dat ik, Michel Reijinga, geen organisator ben/was van de demonstratie op 23 juli j.l. Toen bekent werd dat er een dwangsom van €1000.- per trekker >5 zou komen heb ik schriftelijk aangegeven mij als aanmelder te kunnen terugtrekken, indien gewenst. Wel daarbij aangetekend dat het daardoor niet echt georganiseerder zou kunnen worden en dat mij dit persoonlijk niet verstandig leek. 

Ik heb dit zwart op wit en op dat moment geen enkele reactie op gehad.

2 - Het adres wat in uw brief vermeld staat heb ik niet aangemeld (zie aanmeldingsformulier). Ik ben hier al 3 jaar niet meer woonachtig. Indien ik dit vermeld zou hebben zou ik valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Uw informatie klopt dan ook niet. Dit is dus nalatigheid van de gemeente Amsterdam.

3 - Het mailadres wat in uw brief staat heb ik niet aangemeld (zie aanmeldformulier). Dit mailadres bezit ik nog wel maar gebruik ik al ruim een jaar niet meer. Ook dit is dus nalatigheid van de gemeente Amsterdam.

4 - Ook heb ik mij duidelijk op mijn socials (in woord en tekstueel) uitgesproken geen organisator te zijn, slechts aangever. 

Bovenstaande gelezen te hebben ga ik er dan ook vanuit dat u uw voornemen van €1000,- >5 per trekker op mij persoonlijk intrekt. 

Los van het bovenstaande het volgende:

Op 15-1-2021 trok ik, Michel Reijinga, mij namens Nederland in Verzet, terug voor de demonstratie van 17-1-2021. De 1e demonstratie die ik weer aanmeldde was mei 2021. En meerdere volgden. Tot op de dag van vandaag zonder noemenswaardige incidenten. Het enige incident, wat ook meteen wereldwijd viral ging, was 2-1-2022. Enige dagen later werd ik uitgenodigd bij WEF burgemeester mevouw Halsema. 

Mevrouw Halsema, korpschef politie Amsterdam (naam onbekend) en hoofd veiligheid Amsterdam, Pierre van Rossum, zaten aan tafel. Als persoonlijk bewijs mocht ik Barry van den Berg van cafe Del Mondo op de Nieuwmarkt in Amsterdam meenemen. Ik kreeg excuses aangeboden vanwege de verkeerde politie opstelling 2-1-2022. Uitgesproken door Dhr van Rossum. “Mag ik dit aub op papier?” Nee. 

Nogmaals mevrouw van Oord, ook u bent medewerkster van Regime Rutte. U ziet toch wel wat hier werkelijk aan de hand is? 12 jaar wanbeleid! 

Ik ga er vanuit dat u een rechtvaardige beslissing kan en zult nemen. 

Met vriendelijke groet…

ONLINE ZITTING

U leest het in de afbeelding, geen rechtvaardige beslissing dus. 

Op 30 augustus 2022 volgt er een online gesprek en mag ik wederom mijn verhaal, nee het verhaal, toelichten. 

Ik beschik over goede stafrecht advocaten maar bestuursrecht was nog niet op mijn pad gekomen. Samen met een wakkere bestuursrecht advocaat zal ik ook deze strijd aangaan. 

De nieuwe tactiek van de gemeente Amsterdam is ingezet.

Alle eerdere tactieken heb ik overleefd dus ook voor deze geldt: 

#NOFEAR