+1=13 jaar wanbeleid

+1=13 jaar wanbeleid

En we tellen er weer een jaar bij op.

2023 is begonnen. De burgers gewoon weer aan het werk. De kinderen weer naar school. Alleen het kabinet is nog met reces. Dinsdag 17 januari starten de luxe poezen weer. Eerst nog even bijkletsen in Davos. Of beter gezegd, op het matje bij ome Klaus. Met privé jets de lucht vervuilen en de burgers verder afknijpen. We raken er bijna aan gewend. Sterker nog, het verzet neemt af, alleen de social media babbels nemen toe. Dat kost tenslotte geen geld en geen energie. Daar waar er in 2021 nog elk weekend meerdere en grotere demonstraties plaatsvonden, is het verzet van de burger daar in ieder geval gekraakt. Een enkele uitzondering daargelaten. Nederland in Verzet zal niet stoppen. Samen voor Nederland zal niet stoppen. Niet stoppen tot het beleid van Regime Rutte om is. Geen VVD666 meer. Demonstreren, procederen, infiltreren. Op alle vlakken zijn en blijven we actief. Opgeven is geen optie.

Koffie drinken

Januari 2021 stond de grote demonstratie van Nederland in Verzet op het programma, “wij zijn de leugens zat”. Deze werd, zoals inmiddels bekend, verboden. Koffie drinken op persoonlijke titel werd gelanceerd. 13 weken lang dronken vele duizenden mensen koffie op persoonlijke titel op het Museumplein in Amsterdam. Een kleiner aantal houdt dit tot op de dag van vandaag elke zondag vol. 13 weken koffie drinken werd 13 weken extreem politie geweld. Maar uiteindelijk werd het, zoals koffie drinken hoort te zijn, vreedzaam. Het bleef echter niet bij het eerste kwartaal 2021 politiegeweld in Amsterdam. Op 14 maart 2021 sloeg de politie er op het Malieveld in Den Haag stevig op los. Op 2 januari 2022 wederom extreem politie geweld in Amsterdam. Koffie drinkend Nederland werd in een hoek gedreven en politie en ME sloegen er vol hartelust op los. Dit incident haalde de wereldpers. Kamervragen, de Europese Commissie, de Verenigde Naties en zelfs Amnesty International spraken er schande van. Voor mij persoonlijk werd het koffie drinken op persoonlijke titel uitgebreid. Ik werd uitgenodigd bij burgemeester Vemke Valsema. Normaal gesproken een eer om als Amsterdammer in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam ontvangen te worden. Helaas voelde dit niet zo. In het bijzijn van Barry van den Berg hoorde we daar de excuses van politie en gemeente aan. “Mogen wij dit op papier? Nee, ons woord is voldoende”. De rondleiding was leuk, maar we kwamen voor excuses op papier.

De herdenking van de koffieslag 2022

Enkele dagen later vond de herdenking van de koffieslag plaats. Voor deze editie werden 3 aanlooproutes uitgezet. Vanuit Amsterdam Zuid liep de groep o.l.v Frank Ruesink, Bianca Wagt en Willem Engel. Vanuit Amsterdam Oost liep de groep o.l.v Michel Reijinga, Suzanne de Grijs, Bryan Roy, Hill Makkinje en Martine Groeneveld. Vanuit Amsterdam West liep de groep o.l.v Laurens Lindeman, Skip van Fallada en Rick Kuitems. Een mooi samenzijn op het Museumplein volgde. Koffiedrinkers herdenken koffiedrinkers, slachtoffers van politiegeweld. De politie bleef conform afspraak achterwege.

15 januari 2023

Zondag 15 januari 2023 drink ik, Michel Reijinga, koffie op persoonlijke titel op het Museumplein. Er is echter wel e.e.a veranderd in verhouding tot de herdenking van vorig jaar. Ik heb niets aangemeld. Na m'n zoveelste conflict met gemeente en politie heb ik de hoop daar opgegeven. Mij een dreiging sturen (boete 25,000,-) omdat er 30 trekkers op 23 juli 2022 in Amsterdam waren is krankzinnig. Dit was voor mij de druppel. Geen aanmelding betekent geen podium, geen sprekers, geen organisatie. Koffie drinken zoals het, het 1e kwartaal van 2021 was. En laten we even duidelijk zijn, u en ik drinken wel vaker koffie. Daar hoeft geen podium en/of sprekers bij. Laat staan politiegeweld! 

Op zondag 15 januari 2023 herdenk ik de slachtoffers van de koffieslag.