Meldpunt onrechtmatige uitplaatsingen

De toeslagen affaire heeft ontzettend veel schade aangericht bij duizenden gezinnen in Nederland. Niet alleen zijn gezinnen financieel ernstig gedupeerd geraakt, ook zijn meer dan 1100 kinderen onrechtmatig uit huis geplaatst. Zowel politici als bekende Nederlandsers spreken hun afschuw uit over deze gang van zaken.

 

Wij schieten te hulp met Meldpunt Onrechtmatige Uithuisplaatsingen. Middels dit platform zullen de professionals van BC-LEGAL, voorheen bekend onder de naam CoronaJurist, tot het uiterste gaan om het onderwerp Onrechtmatige Uithuisplaatsingen op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Daarnaast achten wij het absoluut noodzakelijk de druk op te voeren richting Jeugdzorg die ouders verbiedt zich uit te spreken via de media. BC-LEGAL verzoekt ouders, maar ook gedupeerde kinderen zich te melden.

https://businesscase-legal.nl/meldpunt-staatsontvoeringen

Nadat BC-LEGAL en Nederland in Verzet bovenstaande berichtgeving online hadden geplaatst werd alles verwijderd. Ook werd het Twitter account tijdelijk geblokkeerd. 

1675 verdwenen toeslagen kinderen zijn te belangrijk om in de doofpot gestopt te worden!