15 maanden Samen voor Nederland

15 maanden Samen voor Nederland

11-11-22 werd politieke partij Samen voor Nederland geboren. 18-11-22 werd deze aan de buitenwereld gepresenteerd. De afgelopen dagen bleek de naamkeuze een groot discussiepunt. Helaas voel ik me nu genoodzaakt de feiten van 15 maanden SvN openbaar te maken. Dit om helderheid te verschaffen. 

Ik, Michel Reijinga, ben initiatiefnemer van protestbeweging Samen voor Nederland. Ik ben oprichter van alle daarbij horende social media kanalen. Ik ben eigenaar van de website en de daarbij behorende website namen. Ik ben eigenaar van de daarbij behorende bankrekening. Ik en alleen ik ben voor alles verantwoordelijk. In een periode van 15 maanden deed ik tweemaal een stap terug, maar ik bleef eigenaar. Mijn veto als eigenaar werd door het werkteam goedgekeurd en in app bevestigd. Meerdere keren heb ik aangeboden volledig afstand te doen van Samen voor Nederland. Niemand wilde, durfde of kon Samen voor Nederland op z’n naam nemen. Samen voor Nederland heeft een besloten Telegram groep waarin de vertegenwoordigde partijen zich bevinden. Organisatie groep Samen voor Nederland. Enkele weken geleden heb ik daar nogmaals vermeld dat ik afstand wil doen van Samen voor Nederland. Niets meer op mijn naam voor het bedrag van €0,-. Een compleet netwerk zou geschonken worden. Niemand reageerde. Op het allerlaatste moment meldde zich één kandidaat. Het gevoel was goed en ik ging akkoord. Inmiddels heb ik deze persoon afgeraden ermee door te gaan. Het is een slangenkuil. Men ziet het aan de buitenkant niet maar Samen voor Nederland is een slangenkuil met slechts enkele mooie mensen daarin. Deze mooie mensen wil ik hierbij bedanken. Jullie waren mijn motor. Jullie waren mijn inspiratie om door te gaan. Net als het doel. Hier even een korte opsomming van 15 maanden ellende: Een jaar lang tegenwerking van velen. Een jaar lang leugens. Een jaar lang aanvallen. Geld gestolen. Een jaar lang bedreigingen. En jaar lang (kanker) verwensingen. Personen binnen Samen voor Nederland bleken onder valse namen te werken. Een jaar lang doodsbedreigingen. Ja u leest het goed. Al het hiervoor genoemde van mensen binnenuit Samen voor Nederland. Niets en niemand deed er iets tegen. Iedereen liet het gebeuren. Nu weer diefstal (de Facebook pagina Samen voor Nederland uit mijn beheer onttrokken) dus aangifte. Het was een hel om voor/met Samen voor Nederland te werken. Ik heb zo lang mogelijk m’n best gedaan. Met een lach op m’n gezicht naar buiten gestraald maar met pijn in m’n hart. Nu is het echt over. Mijn laatste vergadering was 17-11-22. Deze begon stroef maar aan het einde zei iemand dat het knap is dat we in zware tijden toch nog mooi, liefdevol en begripvol konden vergaderen. Van de 70 aangesloten organisaties waren er slechts 13 partijen op deze vergadering aanwezig. Enkele uren later ging de beerput los. Men verdraait feiten. Men fokt elkaar op. Blaaskaken? Echt geïnteresseerden? Mollen? Het maakt mij niet meer uit. Protestbeweging Samen voor Nederland is voor mij passé. Wat sommige SvN’ers gedaan hebben was en is een grof, grof schandaal. Toch hoop ik niet dat de organisatie nu uit elkaar valt. Elk initiatief tegen het Regime is een initiatief en moet aangemoedigd worden. Regime Rutte moet omver. Stop Wef. Stop Woke. Ik annuleer even een weekje al mijn afspraken. Even bijkomen van alle hectiek. Ik ben enorm teleurgesteld. Teleurgesteld omdat ik toch stilletjes hoopte dat strijders met hetzelfde doel elkaar zouden steunen. Zeker als je zegt te verenigen. Ik zie dit dan ook als een nederlaag. Maar zoals al vaker uitgesproken: ik offer mezelf op voor de toekomst van mijn kinderen. Ik ga verder. Nederland in Verzet gaat verder. De slangenkuil waar ik uitkom zal niet erger zijn dan de slangenkuil waar ik me nu weer in ga begeven. De politiek. Maar linksom of rechtsom, Regime Rutte moet vallen. Nederland verdient beter.

  • Alles uit het bovenstaande schrijven kan middels screenshots en getuigen bevestigd worden.
  • Indien noodzakelijk zal alles uit het bovenstaande schrijven onder ede verklaard worden.

https://samen-voor-nederland.nl